افتخارات

افتخارات کسب شده متوسطه دوره اول رضوان تهران

سال تحصیلی 98-97

کسب رتبه در جشنواره ی خوارزمی محور های آزمایشگاه، دست سازه و بازارچه و کسب رتبه در مسابقات نوازندگی و فرهنگی و هنری‎

شماره یک

شماره دو

شماره سه

شماره چهار

شماره پنج

شماره شش

کسب مقامات ورزشی ‎توسط دختران رضوان

ورزشکار عزیز خانم نرگس الله یاری

ورزشکار عزیز خانم عسل پویان مند

ورزشکار عزیز خانم مبینا بهلولی

ورزشکار عزیز خانم نرگس الله یاری

ورزشکار عزیز خانم سارینا وهابی

ورزشکار عزیز خانم زهرا اسدی

ورزشکار عزیز خانم عسل پویان مند

ورزشکار عزیز خانم عسل پویان مند

ورزشکار عزیز همکارگرامی خانم سمانه رجبی

 


سال تحصیلی 97-96

کسب رتبه منتخب محور دست سازه (ریاضی) توسط خانم مینا بهمن یار در جشنواره نوجوان خوارزمی، سال تحصیلی 97-96

کسب رتبه دوم در مسابقات تجسمی( رشته عکاسی) توسط خانم تینا افشار ،سال تحصیلی 97-96

کسب رتبه برتر محور زبان و ادبیات فارسی جشنواره نوجوان خوارزمی توسط خانم خانم مائده فرقانی جهرمی ،سال تحصیلی 97-96

کسب موفقیت در مسابقات فرهنگی سال تحصیلی 97-96
خانم آیدا قهرمانی رشته نهج البلاغه (رتبه اول)
خانم مینا بهمن یار رشته احکام (رتبه اول)
خانم زینب ابراهیم رشته قرائت (رتبه سوم)

برگزیدگان مسابقات قرآن و عترت فرهنگیان منطقه 5-سال تحصیلی 97-96
همکار گرامی سرکار خانم حسینی
کسب رتبه دوم رشته نهج البلاغه در سطح منطقه
همکار گرامی سرکار خانم شمس
کسب رتبه اول رشته قرائت قران در سطح منطقه

کسب رتبه برتر در محور بازارچه جشنواره خوارزمی منطقه ۵ سال تحصیلی 97-96

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سال تحصیلی 96-95

کسب رتبه موفق در جشنواره خوارزمی منطقه (محور بازارچه کار و فناوری ) سال تحصیلی 96-95

کسب رتبه اول منطقه و راهیابی به مرحله استانی توسط خانم رژین پروین در جشنواره خوارزمی (محور بازی های رایانه ای) سال تحصیلی 96-95

کسب رتبه برگزیده در مسابقات ترویج علم توسط خانم ها کیمیا میر احمدی و صبا رضایی خلیق  سال تحصیلی 96-95

کسب رتبه برتر در جشنواره خوارزمی منطقه (محور علوم آزمایشگاه ) توسط خانم ها مینا بهمن یار و ثنا مال امیری سال تحصیلی 96-95

کسب رتبه سوم منطقه در مسابقات  هشتگانه قرآن (رشته نهج البلاغه) توسط خانم ستایش کریمی سال تحصیلی 96-95