برنامه روزانه اول مهرماه

با سلام ضمن تبریک سال تحصیلی جدید به دختران عزیز

 

برنامه کلاسی روز یکشنبه یک مهر ماه به شرح زیر می باشد:

 

پایه هفتم:دینی،علوم،مطالعات،هنر

 

پایه هشتم:ریاضی ،علوم،ادبیات، ورزش

 

پایه نهم:ادبیات،مطالعات،علوم،قرآن

 

لطفا کتاب های خود را به همراه داشته باشید.