تقدیر از اولیا

ضمن عرض سلام مجتمع آموزشی رضوان تهران از همه اولیای بزرگواری که برای اطلاعیه مرتبط با تسویه مالی اقدام فرمودند تشکر می نماید

امید از با همکاری شما عزیزان و دقت نظر به زمانبندی هایی که اعلام می شود سالی آرام و پربار پیش رو داشته باشیم