سال 1398 مبارک

باز اندر کوچه بازار نگاه روزگار

بوی فصل سبزه می‌آید به بار

باز اندر کوچه بازار نگاه روزگار

بوی فصل سبزه می‌آید به بار

از برای بهترین آغاز چندی بیش نیست

صبر باید کرد که برگردد بهار…

 سال نو مبارک

 

 

Image result for ‫هفت سین متحرک‬‎